GIGABYTE GA-X38-DQ6注文受付開始

GIGABYTE GA-X38-DQ6のBTO受付を開始いたします。

2007-10-12 11:54:09

Intel注目のX38チップセット搭載マザーGIGABYTE GA-X38-DQ6の
お取り扱いを開始いたします。

宜しくお願いいたします。